رويه ارائه خدمات، شرایط و مخاطرات انجام معاملات برخط (آنلاین)

براساس ماده 24 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط رویه‌های انجام معاملات برخط، شرایط و مخاطرات این نوع معاملات را به اطلاع می‌رساند:

 • کلیه متقاضیان محترمی که مایل به انجام معاملات به صورت برخط در بازارهای بورس ایران می‌باشند، مطابق ماده 14 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، ملزم به انعقاد قرارداد با کارگزاری می‌باشند.
 • مسئول معاملات برخط کارگزاری طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، مکلف است در صورت کامل بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و پس از بررسی و احراز مهارت و صلاحیت ایشان در خصوص استفاده از زیرساخت‌های معاملات برخط و در صورت عدم وجود سابقه نقض مقررات یا عدم ایفای تعهدات نزد اعضا یا سازمان، نسبت به ارائه دسترسی به متقاضی ظرف حداکثر ۷ روز اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که پس از اعطای دسترسی به متقاضی و در حین استفاده از سامانه معاملات برخط، مشخص شود که یکی از موارد ذکر شده قبل یا بعد از ارائه دسترسی نقض شده است دسترسی متقاضی ضمن اطلاع رسانی قبلی مسدود خواهد شد.
 • صلاحیت داوطلب توسط کارگزاری می‌تواند از طریق یکی از روش‌های زیر احراز گردد:
 • انجام مصاحبه شفاهی
 • برگزاری آزمون کتبی یا الکترونیکی
 • دارا بودن هر یک از گواهینامه‌های حرفه‌ای یا گواهینامه‌های کاربردی بازار سرمایه
 • دارا بودن گواهی حضور در دوره آموزشی مشخصی که به منظور آشنایی با نحوه انجام معاملات برخط توسط کانون برگزار می‌شود.
 • کلیه متقاضیان محترم لازم است قبل از شرکت در آزمون و امضای قرارداد نسبت به مطالعه منابع آموزشی زیر اقدام نمایند. امضای قرارداد به منزله پذیرش تمامی قوانین و دستورالعمل‌های معاملات برخط و کلیه مخاطرات ناشی از انجام این معاملات می‌باشد:
 • راهنمای نرم‌افزار معاملات برخط کارگزاری
 • دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار
 • آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس
 • راهنمای نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
 • کارگزاری می‌تواند علی رغم احراز تمامی شرایط فوق، خدمات معاملات برخط را به متقاضی ارائه ننماید. همچنین مطابق ماده 12 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در صورت وجود شواهد و قرائني مبني بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، كارگزاری مي‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌اي از قبیل محدودكردن دسترسي مشتریان یا سفارش‌هاي آن‌ها به‌عمل آورد و مراتب به اطلاع متقاضی خواهد رسید.
 • اعمال هرگونه محدوديت بر معاملات مشتري یا دسترسی وی توسط کارگزاری باید مستند به قوانين و مقررات مرتبط یا اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال اين محدوديت‌ها، کارگزاری مسئوليتي در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هرگونه محدودیت کارگزاری موضوع را به نحو مقتضی به مشتری اطلاع خواهد داد.
 • کارگزاری موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می‌کند، امكان حذف يا ويرايش سفارش‌هاي ثبت شده را از مشتري سلب نمايد. همچنین کارگزاری اختیار حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد در هر دو مورد مراتب به اطلاع متقاضی به همراه دلایل خواهد رسید.
 • در صورتی که متقاضی اقدام به ارسال سفارشات نامتعارف به تشخیص ناظر بازار یا کارگزاری نماید یا به هر طریقی اثبات شود که با روشی به غیر از استفاده متعارف از سامانه‌های مذکور اقدام به ارسال سفارشات پربسامد می‌نماید، دسترسی فرد مذکور بلافاصله قطع گردیده و مراتب به اطلاع ایشان خواهد رسید.
 • در صورت بروز هر گونه اختلال در سامانه‌های معاملاتی آنلاین، کارگزاری حداکثر تلاش خود را جهت برقراری امکان انجام معاملات به کار خواهد بست. بدیهی است در موارد فورس ماژور امکان قطع دسترسی متقاضیان محترم به سامانه‌های معاملات آنلاین وجود دارد.
 • مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزاری در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین ورود به سامانه تغییر دهد.
 • مشتري نباید اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
 • کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.
 • کارگزاری مسئولیتی در قبال سود یا زیان انجام معاملات بر خط توسط مشتری ندارد.