همکاری با ما

ما در کارگزاری دارا همواره درتلاش برای رشد و توسعه در تمامی بخش‌های زنجیره خدمات خود هستیم. از ارتقای سطح خدمات در حوزه موضوع فعالیت اصلی شرکت تا ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای جدید برای تسهیل دریافت خدمات از سوی مشتریان.

در این مسیر از یک‌سو توانمندی‌های افراد باتجربه و از سوی دیگر جذب افراد بااستعداد زمینه‌ساز خلق ارزش-های جدید و تحقق اهداف نوین ما خواهد بود.در این صفحه فرصت‌های شغلی موجود برای همکاری با کارگزاری دارا معرفی و ارائه شده‌اند. امیدواریم که با وجود این فرصت‌ها، لذت هم‌مسیر شدن باهم در جهت ارائه خدمات بهتر و جدیدتر برای عموم مردم و علاقمندان به فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشیم.