لیست شماره حساب‌های کارگزاری دارا (معاملات)

ردیف نام بانک شماره حساب شعبه شماره شبا
 
1 بانک ملی 105637298000 بورس IR530170000000105637298000
2 سامان 849-40-60476-1 سی تیر IR830560084904000060476001
3 اقتصادنوین 106-2-2965181-1 حافظ IR600550010600202965181001
4 پاسارگاد 211-110-1205813-1 ملاصدرا IR500570021111001205813001
5 دی 100003798004 حافظ IR420660000000100003798004
6 تجارت 156352365 حافظ IR910180000000000156352365
7 ملت 2142523626 حافظ IR030120000000002142523626
8 شهر 100842617432 ایران زمین IR900610000000100842617432
9 آینده 100556837006 الهیه IR080620000000100556837006
10 صادرات 100692133004 حافظ IR750190000000100692133004

لیست شماره حساب های کارگزاری دارا (معاملات کالا و انرژی)

ردیف نام بانک شماره حساب شعبه
 
1 بانک ملت جاری 1971819711 (بورس کالا - 621117) کالا
2 بانک ملت جاری 1971812573 (بورس کالا - 621117) کالا - کارمزد
3 بانک کشاورزی جاری 539285518 (بورس کالا - 1501) کالا
4 بانک تجارت جاری 104316549 (بورس کالا - 1043) کالا
5 بانک سپه جاری 160800105203 (سی تیر - 160) کالا
6 بانک صادرات سپهر 0103467832005 (بورس کالا - 383) کالا
7 بانک ملت جاری 4550147021 (بورس کالا - 621117) انرژی